anestesi specialister – ämne översikt

Anestesi specialister är ansvariga för att göra välgrundade medicinska beslut om din vård. De ger komfort och upprätthålla vitala livsfunktioner medan du får anestesi och är på bättringsvägen.

importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten Lysosomala gratis sialinsyra Lagrings störningar är inte det namn du förväntat.

Anesthesiologists är läkare. De har medicinska grader och har avslutat praktik. Då får de 3 år av specialiserad utbildning i ett ackrediterat anestesiologi residency program. De är certifierade av styrelse Anesthesiology. Som läkare, har de en bred kunskap om läkemedel och vård för sjukdomar. De vet hur människokroppen fungerar och hur den reagerar på stress av kirurgi.

De flesta narkosläkare är sjuksköterskor. De har examen från ett ackrediterat anestesisjuksköterska program. De flesta har certifierats av Association of anestesisjuksköterskor att bli en certifierad sjuksköterska narkosläkare (CRNA). De avancerade metoder sjuksköterskor med särskild kompetens i att administrera anestesi. Några av dem övervakas av en narkosläkare eller en kirurg. Men lagstiftning och praxis kan variera från staten.

Anesthesiologist assistenter (AAS) examen med en magisterexamen. De är certifierade av den nationella kommissionen för certifiering av Anesthesiologist assistenter (NCCAA). De har särskilda kunskaper om anestesiläkemedel och tekniker. AA övervakas av en narkosläkare. De kan administrera anestesi.