antibiotika för att behandla och förebygga infektion under tidig förlossning – ämne översikt

Under tidig förlossning, kan antibiotika användas för att behandla eller förhindra en infektion.

Om en infektion som orsakar din tidig förlossning, kommer du att behandlas med antibiotika. Den typ som används beror på vilka bakterier som orsakar infektionen. Antibiotika används mest under graviditet inkluderar erytromycin, klindamycin, ampicillin, gentamicin, och metronidazol.

Antibiotika inte alltid klara upp livmoderinfektion. Och att de inte alltid förhindrar tidig förlossning. Om en moders livmoder har blivit infekterade och hennes foster är mogen nog, kanske hennes läkare eller nurse- barnmorska inte försöka fördröja förlossningen.

Prematur tidig hinnbristning (pPROM) innebär att ditt vatten pauser (bristning i fostersäcken) innan 37 fullgångna veckor av graviditeten. När det ges till kvinnor med pPROM, antibiotika: 1

Öka tiden från pPROM till leverans; Minska risken för infektion i slidan och livmodern; Minska risken för fosterinfektion.

Antibiotika är inte en rekommenderad behandling för kvinnor i tidig förlossning med intakta membran. (Detta innebär att fostersäcken har inte spruckit.) Men vissa kvinnor får antibiotika för att förhindra eller behandla grupp B-streptokocker.