barbiturater

 
Barbiturater är en grupp läkemedel som härrör från barbitursyra. De undertrycker centrala nervsystemet och är effektiva anxiolytika, antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel. Barbiturater förstärka verkan av GABA genom att binda till GABA-receptor / kloridkanal .; De klassificeras i tre grupper beroende på deras verkningstid. Kort, medellång och lång. Eftersom de har en tendens att orsaka tolerans och psykologiskt och fysiskt beroende, är de sällan används som anxiolytika nu. Barbiturater är nu främst används som bedövningsmedel och antiepileptika.

Medicinska tillstånd som är förknippade med barbiturater