behandling anal cancer (pdqто): [] Ändrar till denna sammanfattning (02/07/2014)

PDQ cancerinformations sammanfattningar ses över regelbundet och uppdateras när ny information blir tillgänglig. Detta avsnitt beskriver de senaste ändringarna som gjorts i denna sammanfattning och med datumet ovan.

Denna kompletterande och alternativ medicin (CAM) Information sammanfattning ger en översikt över användningen av brosk som en behandling för personer med cancer. Sammanställningen omfattar en kort historik av brosk forskning, resultat av kliniska studier, och eventuella biverkningar av brosk användning; Denna sammanfattning innehåller följande nyckel INFORMATIO; Nötkreatur (ko) brosk och hajbrosk har undersökts som behandling för personer med cancer och andra sjukdomstillstånd under mer än 30 år ….

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute