betakaroten (oral) försiktighetsåtgärder

Användning av beta-karoten har associerats med en ökad risk för lungcancer hos människor som röker eller som har exponerats för asbest. En studie av 29.000 manliga rökare fann en ökning med 18% i lungcancer i gruppen som fick 20 mg betakaroten om dagen i fem till åtta år. En annan studie av 18.000 personer tyckte att det 28% fler lungcancer hos människor med en historia av rökning och / eller asbestexponering. Dessa människor tog 30 mg betakaroten förutom 25.000 enheter av retinol (en form av vitamin A) en dag för 4 år. Men en studie av 22.000 manliga läkare, en del av dem rökare eller före detta rökare, fann ingen ökning av lungcancer. Dessa människor tog 50 mg betakaroten varannan dag i 12 år. Om du röker eller har en historia av rökning eller exponering för asbest, ska du inte ta stora mängder betakaroten tillskott under långa tidsperioder. Men att livsmedel som är rika på betakaroten anses säkra och verkar minska risken för vissa typer av cancer och eventuellt hjärtsjukdomar.