buprenorfin (munslemhinnan väg, sublinguala vägen) korrekt användning

dosering

Missad dos

Ta detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Ta inte mer av det, inte ta det oftare, och inte ta det för en längre tid än din läkare beställt.

Detta läkemedel bör komma med en medicinering guide. Läs och följ dessa instruktioner noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Om du vill använda den buckala filmen

Inte krossa eller svälja tabletten. Placera tabletten under tungan tills det är upplöst. Om du tar 2 eller flera tabletter på en gång, placera alla tabletterna under tungan tillsammans. Om detta är obehagligt, placera 2 tabletter åt gången under tungan och upprepa processen tills alla tabletterna har tagits.

Använd endast märket på detta läkemedel som läkaren ordinerat. Olika märken är kanske inte fungerar på samma sätt.

Lagring

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.

Oanvända tabletter ska spolas ned i toaletten. Oanvända buckala filmer bör tas bort från folieförpackningen först, därefter spolas ner i toaletten.