cancer blodprover: labbtester som används i cancerdiagnos

Vad innebär resultaten

Testresultaten måste tolkas med försiktighet eftersom flera faktorer kan påverka provresultaten, såsom variationer i kroppen eller ens vad du äter. Dessutom kom ihåg att noncancerous förhållanden ibland kan orsaka onormala testresultat. Och, i andra fall kan cancer föreligga även om blod testresultaten är normala.

Vad händer sen

Läkaren granskar dina testresultat för att avgöra om dina nivåer faller inom ett normalt intervall. Eller din läkare kan jämföra dina resultat med dem från tidigare tester.

Även blod och urinprov kan bidra till att ge din läkare ledtrådar, andra tester är oftast nödvändigt för att ställa diagnosen. För de flesta former av cancer, en biopsy – är vanligtvis nödvändigt att göra en definitiv diagnos – ett förfarande för att erhålla ett prov av misstänkta celler för testning.

I vissa fall är tumörmarkörnivåer övervakas över tiden. Din läkare kan planera uppföljande tester i ett par månader. Tumörmarkörer är oftast hjälp efter cancerdiagnosen. Din läkare kan använda dessa tester för att avgöra om din cancer svarar på behandlingen eller om din cancer växer.

Diskutera testresultat med din läkare. Fråga din läkare vad dina resultat säga om din hälsa och vad nästa steg bör vara.