Cefixime (oral) försiktighetsåtgärder

Om dina symtom inte förbättras inom några dagar, eller om de blir värre, kolla med din läkare.

Detta läkemedel kan orsaka en allvarlig typ av allergisk reaktion som kallas anafylaxi. Anafylaxi kan vara livshotande och kräver omedelbar läkarvård. Ring din läkare omedelbart om du har utslag, klåda, heshet, svårt att andas, problem med att svälja, eller någon svullnad i händer, ansikte eller mun medan du använder detta läkemedel.

Cefixim kan orsaka diarré, och i vissa fall kan det vara allvarliga. Ta inte någon medicin eller ge medicin till ditt barn för att behandla diarré utan att först kontrollera med din läkare. Diarré läkemedel kan göra diarré värre eller göra det längre. Om du har några frågor om detta eller om mild diarré fortsätter eller blir värre, kolla med din läkare.

Innan du eller ditt barn har några medicinska tester, berättar läkaren som ansvarar att du använder detta läkemedel. Resultaten av vissa tester kan påverkas av detta läkemedel.