cellandningen: potentiella medicinska motåtgärder

Potentiella medicinska motåtgärder

Cobinamide, en av föreningarna i biosyntesvägen hydroxokobalamin, är en annan lovande läkemedel som motiverar ytterligare undersökning. Cyanohydrin-bildande föreningar (t.ex. alfa-ketoglutarat och pyruvat) och kärlvidgande läkemedel som verkar på samma sätt som nitritföreningar är potentiella nya cyanidantidoter, liksom läkemedel som verkar på cellnivå, såsom syntetisk S-substituerade kristalliserad rhodanese (ett enzym som befrämjar omvandlingen av cyanid till icke-toxiska tiocyanat). Svavelhaltiga läkemedel kan också ha potentiella fördelar vid behandling av cyanidförgiftning, i synnerhet de som finns kvar i omlopp under längre tidsperioder än natriumtiosulfat. Läkemedel som bildar methemoglobin kan ha en fördel, men det finns betydande hälsorisker i samband med höga nivåer av methemoglobin.

Flera avancerade cyanid detektionsmetoder har utvecklats, men dessa är varken snabb eller allmänt tillgängliga.