central-verkande medel

Central-verkande medel, även kallade centrala adrenerga hämmare, behandla olika tillstånd, inklusive högt blodtryck, drogabstinens och värmevallningar. Ta reda på mer om dessa mediciner.

Central-verkande medel sänka din puls och sänka blodtrycket. De fungerar genom att förhindra din hjärna från att skicka signaler till ditt nervsystem att snabba upp din puls och begränsa dina blodkärl. Som ett resultat, inte ditt hjärta inte pumpa så hårt och blodet flyter lättare genom dina blodkärl.

Central-verkande medel kallas också centrala adrenerga hämmare, centrala alfa-agonister och centrala agonister. Flera centralverkande läkemedel finns tillgängliga. Vilken är bäst för dig beror på din hälsa och det tillstånd som behandlas.

Exempel på central-verkande medel innefattar

Klonidin (Catapres, Kapvay); Guanfacine (Intuniv, Tenex); Methyldopa

Läkare ordinera central-verkande medel för att förebygga, behandla eller förbättra symptom på tillstånd, såsom

Dessa läkemedel kan ha starka biverkningar, så de är inte vanligt förekommande. Biverkningar inkluderar

Plötsligt stopp användning av vissa central verkande medel kan orsaka en plötslig, farlig ökning av blodtrycket. Sluta inte ta dessa mediciner utan att tala med din läkare.

Besök din läkare