förebygga anal cancer (pdqто): förebyggande [] – allmän information om anal cancer

Anal cancer är en sjukdom som elakartade (cancer) celler bildas i vävnader i anus.

Huden runt utsidan av anus kallas perianala området. Tumörer inom detta område är hudtumörer, inte anal cancer.

Se följande PDQ sammanfattningen för mer information om anal cancer

Skivepitelcancer är den vanligaste typen av anal cancer.

I USA, den vanligaste typen av anal cancer är skivepitelcancer. Studier visar att humant papillomvirus (HPV) är den främsta orsaken till denna typ av anal cancer.

En annan typ av anal cancer, som kallas anal adenocarcinom, är mycket sällsynt och diskuteras inte i denna sammanfattning.

I USA har antalet nya fall av anal cancer ökat de senaste åren.

Från 2001 till 2010, nya fall av anal cancer och dödsfall från anal cancer ökar varje år. Ökningen av nya ärenden var något högre hos kvinnor och ökningen av dödsfall från anal cancer var något högre hos män.

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute