förebygga bröstcancer (pdqто): förebyggande [] -som är i riskzonen?

Förutom kvinnligt kön, stigande ålder är den största riskfaktorn för bröstcancer. Reproduktiva faktorer som ökar exponering för endogent östrogen, såsom tidig menarche och sen menopaus, ökar risken, liksom användningen av kombinations östrogen – progesteron hormoner efter menopausen. Nulliparity och alkoholkonsumtion också är associerade med ökad risk.

Dessa fyra kvinnor leder väldigt olika liv, men de har alla en sak gemensamt: De utvecklade bröstcancer vid en ung ålder. De upptäckte gemenskap inom Young Survival Coalition, en nationell organisation för att ge stöd till unga kvinnor med bröstcancer – och att öka medvetenheten om sjukdomen hos kvinnor under 40.

Ökad brösttäthet är förknippad med ökad risk. Det är ofta en ärftlig egenskap, men ses också oftare hos unga djur utan avkomma kvinnor, kvinnor vars första graviditet inträffar sent i livet, och kvinnor som använder postmenopausala hormoner och alkohol.

Exponering för joniserande strålning, särskilt under puberteten eller ung vuxen ålder, och arvet av skadliga genetiska mutationer ökar risken för bröstcancer.

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute