halskärlsförtjockning symptom

Plötslig domningar eller svaghet i ansiktet eller armar och ben, ofta på bara en sida av kroppen, plötslig problem med att tala och förstå, plötsligt svårt att se i ett eller båda ögonen, plötslig yrsel eller förlust av balans, plötslig, svår huvudvärk utan känd orsak

När ska en läkare

I ett tidigt skede, halskärlsförtjockning ofta inte ger några symtom. Tillståndet kan gå obemärkt tills det är tillräckligt allvarliga för att beröva din hjärna av blod, vilket leder till en stroke eller TIA.

Tecken och symptom på en stroke eller TIA inkluderar

Söka akut vård om du upplever några tecken eller symtom på stroke. Även om de varar bara en kort stund och sedan känns som vanligt, se en läkare omedelbart. Du kanske har upplevt TIA, ett viktigt tecken på att du är i riskzonen för en fullt utvecklad stroke.

Tala med din läkare om du har riskfaktorer för halsartärsjukdom. Även om du inte har några symtom, kan din läkare rekommendera aggressiv hantering av dina riskfaktorer för att skydda dig från stroke. Att se en läkare tidigt ökar dina chanser att halskärlsförtjockning kommer att finnas och behandlas innan en invalidiserande stroke inträffar.