kalciumantagonister

Kalciumkanalblockerare, eller kalciumantagonister, behandla en rad olika tillstånd, såsom högt blodtryck, bröstsmärtor och Raynauds sjukdom. Ta reda på mer om denna klass av läkemedel.

Kalciumantagonister hindra kalcium från att komma in celler i hjärta och blodkärlens väggar, vilket resulterar i lägre blodtryck. Kalciumantagonister, även kallade kalciumantagonister, slappna av och vidga blodkärl genom att påverka muskelcellerna i kärlväggarna.

Vissa kalciumblockerare har den extra fördelen av att sakta pulsen, vilket ytterligare kan sänka blodtrycket, lindra bröstsmärtor (kärlkramp) och styra en oregelbunden hjärtrytm.

Exempel på kalciumantagonister

Vissa kalciumblockerare finns i kortverkande och långverkande former. Kortverkande mediciner arbeta snabbt, men deras effekter varar bara några timmar. Långverkande läkemedel långsamt ut för att ge en mer varaktig effekt.

Flera kalciumkanalblockerare är tillgängliga. Vilken är bäst för dig beror på din hälsa och det tillstånd som behandlas.

Exempel på kalciumantagonister inkluderar

I vissa fall kan din läkare ordinera en kalciumantagonist med andra högt blodtryck mediciner eller med kolesterolsänkande läkemedel såsom statiner.