karbapenemer

 
Karbapenemer är en klass av antibiotika betalaktamantibiotika. De har bredspektrum antibakteriell aktivitet, som är aktiva mot många aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa organismer.

Karbapenemer hämmar bakteriecellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner och stör cellväggsbildning. De är extremt resistenta mot beta-laktamas-enzymer, vilket gör dem mycket användbara vid behandling av bakterieinfektioner, där beta-laktamas som producerats som gör andra beta-laktamantibiotika ineffektiva.

Medicinska tillstånd som är förknippade med karbapenemer