kelatbildande medel

 
Kelatbildande medel är kemiska föreningar (normalt organiska föreningar) som bildar komplex med metalljoner eller andra substrat. De kallas också kelatorer eller kelatkomplexbildare. Det kelatbildande medlet har en ringliknande centrum, som bildar ett komplex med metalljonen / substrat av två eller flera bindningar och metalljonen är bunden och utsöndras.

Kelatbildare kan användas för att behandla metallförgiftning och de kan användas för andra ändamål.

Medicinska tillstånd som förknippas med kelateringsmedel