klorfeniramin och kodein polistirex (oral) försiktighetsåtgärder

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollera dina framsteg när du använder detta läkemedel. Detta gör att din läkare för att se om läkemedlet fungerar och för att avgöra om du ska fortsätta att ta den.

Detta läkemedel kan vara vanebildande. Om du känner att läkemedlet inte fungerar så bra, inte använda mer än din ordinerade dos. Ring din läkare för instruktioner.

Användning av detta läkemedel kan orsaka svår förstoppning. För att förhindra detta, kan din läkare hänvisa dig att ta laxermedel, dricka mycket vätska, eller öka mängden fiber i kosten. Var noga med att följa anvisningarna noga, eftersom fortsatt förstoppning kan leda till allvarligare problem.

Detta läkemedel kan göra dig förvirrad, yr eller dåsig. Se till att du vet hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör, använda maskiner eller göra något annat som kan vara farlig om du inte är uppmärksam.

Se till alla läkare eller tandläkare som behandlar du vet att du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel kommer att lägga till effekterna av alkohol och andra CNS-depressiva medel (läkemedel som kan göra dig dåsig eller mindre alert). Några exempel på CNS-depressiva är antihistaminer eller medicin för allergier eller förkylning, lugnande medel, lugnande medel, eller sömnmedel, andra receptbelagda smärtbehandling eller narkotika, läkemedel för krampanfall eller barbiturater, muskelavslappnande eller bedövningsmedel, inklusive vissa tand bedövningsmedel. Kontrollera med din läkare innan du tar något av dessa läkemedel medan du använder detta läkemedel.

Om du tror att du eller någon annan kan ha tagit en överdos av detta läkemedel, få akut hjälp på en gång. Tecken på en överdos inkluderar: bleka eller blå läppar, naglar eller hud, förvirring, svår eller oroliga andning, oregelbunden, snabb eller långsam eller ytlig andning, extrem trötthet eller dåsighet, kall och fuktig hud, eller yrsel eller svimning.

Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare. Detta inkluderar receptbelagda eller receptfria (over-the-counter [OTC]) läkemedel och naturläkemedel eller vitamintillskott.