kolonistimulerande faktorer

 
Kolonistimulerande faktorer är glykoproteiner som främjar produktionen av vita blodkroppar (huvudsakligen granulocyter såsom neutrofiler), som svar på infektion. Administrering av exogena kolonistimulerande faktorer stimulerar stamceller i benmärgen att producera mer av de särskilda vita blodkroppar. De nya vita blodkroppar vandrar in i blodet och bekämpa infektionen.

Kolonistimulerande faktorer används i patienter som genomgår cancerbehandling som orsakar lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) och sätter patienten löper risk att smittas. Kolonistimulerande faktorer tenderar att reducera den tid, där patienterna är neutropeni.

Medicinska tillstånd som förknippas med kolonistimulerande faktorer