kongenital adrenal hyperplasi coping och stöd

Honor med klassiska kongenital adrenal hyperplasi – som utsätts i livmodern till förhöjda nivåer av manligt könshormon – är mer benägna än flickor utan detta villkor föredrar typiskt manliga könsroller och aktiviteter under hela livet. De kan vara mer benägna att identifiera som bisexuell eller homosexuell.

Sexuella problem är vanliga bland flickor och kvinnor med kongenital adrenal hyperplasi, inklusive

Tidig och stadig stöd från familj och vårdgivare kan hjälpa flickor växer upp till har normal självkänsla och en tillfredsställande socialt liv. Se till att rådgivning ingår i ditt barns behandlingsplan, och att du och ditt barns vårdgivare uppmärksamma hennes mentala och emotionella hälsa samt hennes fysiska välbefinnande.

Du kan också hjälpa ditt barn genom att motstå frestelsen att överbeskydda henne, som bara kan övertyga henne om att hon är annorlunda eller begränsade. Om du har problem med att hantera ditt barns tillstånd eller känner sig överväldigad av oro, be din läkare att hänvisa dig till en psykolog. En erfaren terapeut kan hjälpa dig att hantera dina känslor och utveckla friska föräldraskap strategier.