undvika källor toxoplasmos under graviditeten

Toxoplasmos är en infektion med parasiten Toxoplasma gondii. När du har haft det, kan du inte få det igen. Detta beror på att kroppen har lärt sig hur man ska bekämpa den (immunitet).

Många kvinnor har haft toxoplasmos (vanligen utan några symptom) innan de blir gravida. Om en kvinna blir infekterad under graviditeten, kan hennes foster också få det. Detta kan leda till ögat och hjärnskador.

Undvika kontakt med Toxoplasma gondii är nyckeln till att förebygga fosterinfektion under graviditeten. Om du inte är immun mot Toxoplasma gondii eller vet inte om du är immun, kan du drastiskt minska risken för infektion om du

Om du har arbetskraftresultat som bekräftar din immunitet mot Toxoplasma gondii, behöver du inte att vidta särskilda förebyggande åtgärder under graviditeten. För mer information, se toxoplasmos Test.

Tips för Halsbränna Relie; Friska blöjbyte: Basic; Tandläkarbesök för gravida kvinnor

Sarah Marshall, MD – Familje Medicin; Kirtly Jones, MD – obstetrik och gynekologi

November 14, 2014

Hälsosamma recept minus Heartbur; Skydda din familj från köns; Generad av inkontinens?