undvikande personlighetsstörning: symtom, behandlingar och komplikationer

Undvikande personlighetsstörning kännetecknas av känslor av extrem social hämning, otillräcklighet, och känslighet för negativ kritik och avvisande. Ändå symptomen innebär mer än att bara vara blyg eller socialt tafatt. Undvikande personlighetsstörning orsakar betydande problem som påverkar förmågan att interagera med andra och underhålla relationer i dag till dag liv. Ca 1% av den allmänna befolkningen har fobisk personlighetsstörning.

Undvikande personlighetsstörningar symptom innehåller en mängd olika beteenden, såsom

När i sociala situationer, kan en person med undvikande personlighetsstörning vara rädda för att tala ut av rädsla för att säga fel saker, rodna, stammande, eller på annat sätt få generad. Du kan också tillbringa en hel del tid ivrigt studera dem omkring dig för tecken på godkännande eller avslag.

En person som har en undvikande personlighetsstörning är medveten om att vara obekväm i sociala situationer och ofta känns socialt oduglig. Trots denna självkännedom, kan kommentarer från andra om din blyghet eller nervositet i sociala sammanhang känns som kritik eller avvisande. Detta gäller särskilt om du retad, även i en godmodig sätt, om din undvikande av sociala situationer.

s nya e-serien på att diagnostisera, behandla, och leva med hetsätningsstörning